Maj 2012

Modemingel i Madrid hos Make up store.
Visning av våra produkter tillsammans med ambassadpersonal och exportrådet, här ser vi Spanien som en möjlig huvudmarknad.
 
Dubai, U.A.E. 16 April
Möte med the Swedish Trade Council i Dubai vilket resulterade i väldigt goda kontakter på butiker och återförsäljare.
 
← Gå tillbaka!
Stina Delin of Sweden