Recycable

Vi är ytterst måna om vårt material.
Det ska vara hållbart, miljövänligt och snyggt. På 1960-talet var plast ett nytt material på marknaden och många innovatörer inspirerades av dess form- barhet. Plötsligt kunde man tänka i banor som multifunktionella lösningar, enkel och effektiv design.

Att plasterna är lätta medför att transporterna av produkterna sparar på bränsle. Våra väskor är tillverkade av en mix av polyetenplast med hög och låg densitet – ett miljövänligt och återvinningsbart material. Tillsammans med våra högteknologiska metoder kan vi tillverka lyxprodukter till dig och hela världen.

Stina Delin of Sweden